Mond.MES

Modern & effektiv digitalisering av industrin

Att digitalisera sin fabrik behöver inte vara en långdragen och kostsam historia. Risken är stor att hamna i en rävsax av licenskostnader, många konsulttimmar och inte minst ett begränsande leverantörsberoende.

Med Mond.MES har det aldrig varit enklare att exempelvis erhålla:

  • Ökad produktivitet
  • Förbättrad kvalitet
  • Effektivt underhåll
  • Ökad spårbarhet
  • Ökad kontroll över lager och produkter i arbete (PIA)
  • Utökade uppföljningsmöjligheter

MES är en förkortning av Manufacturing Execution System och är ett samlingsbegrepp för lösningar med syfte att bl.a. uppnå exemplen ovan.

Vi som jobbar på Mond & Trinsic har i mer än 20 år, ofta i nyckelroller, utvecklat, driftsatt och underhållit MES system till de flesta industrier. I Mond.MES samlar vi och paketerar våra erfarenheter och ”best practices”.

Mond.MES bygger på modern och bred teknik med det genuina ramverket ABP i botten, som paketerar så väl ”best practices” inom systemutveckling som grundläggande funktionalitet för alla typer av system.

moduler

Mond.MES består av återanvändningsbara moduler, med funktioner som kontinuerligt utökas och som används av många

Skräddarsydd lösning

Vi bygger skräddarsydda lösningar efter era behov med våra anpassningsbara moduler i botten

24/7 Support

Teknisk och verksamhetskunnig support som aldrig är långt bort

YTTERLIGARE TJÄNSTER

Med våran mångåriga erfarenhet kan vi erbjuda en mängd ytterligare tjänster för att hålla ditt företag i digital framkant

PLATTFORM OCH ARKITEKTUR

Mjukvara som inte blir föråldrad

Intresserad av att veta mer?