Ytterligare Tjänster

Förstudier & Rådgivning

Genomförande av förstudier, behovs-, GAP- och riskanalyser. Framtagning av lösningsförslag, kravspecifikationer, arbetsprocesser och förvaltningsstrategier etc. Rådgivning och utvärdering vid inköp och förvaltning av IT-system/plattformar.​

Digitalisering

Framtagande av strategier och genomförande av digitaliseringsprojekt. Exempel på begrepp och tekniker som förknippas med digitalisering: Artificiell intelligens, IoT – Internet of things, Simulering, BigData, Machine learning, Virtual Reality, Augmented Reality, Industri 4.0​

Integrationer

Design och implementation av systemintegrationer. Specialitet på integrationer mellan affärssystem (t.ex. SAP, Movex M3, IFS, JDE) samt produktion/logistiksystem.​

Systemutveckling

Utveckling av nya eller existerande systemlösningar. Antingen i form helhetsansvar (kravspecifikation, arkitektur, utveckling, driftsättning och förvaltning) av egna systemleveranser, eller som resurskonsulter till utvecklingsprojekt i annan regi. Exempelvis: HTML5, Microsoft .NET, C#, C/C++, Java, Oracle, SQL Server, MySQL.​

Projektledning

Gedigen erfarenhet inom både inom agil och mer traditionella projektformer. Vi håller ihop ditt projekt från start till slut oavsett om det är våra egna systemleveranser eller någonting vi är inblandad i som resurs.​