moduler

Produktion

Rapportera produktionen och få översikt, spårbarhet och uppföljningsmöjligheter med bl.a. OEE

Kvalitet

Säker produktionskvalitet genom regler och kontroller. Samla produktionsvariabler och testresultat för uppföljning och reklamationsarbete

Planering

Optimera produktionsflöden med hjälp av detaljplanering och schemaläggning

Lagerhantering

Hantera och håll koll på lager, produkter i arbete och transporter

Underhåll

Hantera underhållsarbetet i fabriken

ResursER

Administrera fabrikens anläggningsresurser

Datainsamling

Samla, analysera & visualisera data i från maskiner och mätutrustning

MASKINKOMMUNIKATION

Integration med automationutrusting, styrsystem, robotar m.m

RECEPT & INSTRUKTIONER

Standardisera arbetssätt. Se till att maskiner och operatörer alltid har korrekta parametrar och instruktioner

ID-GENERATOR

Hantera SSCC, skapa unika serienummerserie för era artiklar och individer

ETIKETTERING

Skriv ut etiketter för artiklar i produktion

INFORMATION

Skriv och kvittera information riktat till olika roller