Plattform och arkitektur

Att underhålla en teknisk plattform kan bli både en tidskrävande och kostsam historia. Därför bygger alla våra lösningar på en plattformsbaserad öppen källkod som drivs av en community med tusentals medlemmar. Detta medför kontinuerlig utveckling och modernisering av tekniken i våra applikationer så att vi slipper skriva om den p.g.a. en föråldrad mjukvara som inte längre ger det stöd som processerna behöver.

Det leder också till att vi behöver lägga mindre fokus på grundläggande systeminfrastruktur som finns inbyggt i plattformen. Vi kan istället fokusera på att utveckla de delar som verkligen medför verksamhetsnytta för våra kunder. Det gör att vi har en kortare startsträcka och kan börja bygga central MES-funktionalitet tidigt i processen. 

Våra generiska grundmoduler fungerar som en bas i alla lösningar och de bygger på vår samlade kunskap från de flesta olika industrier som vi jobbat med under åren. Även i grundutförande passar de väldigt många olika typer av produktioner, men kan enkelt anpassas för specifika behov när produktionsprocesserna kräver detta.

 

ABP IO

ABP tillhandahåller ett modulärt system som främjar utvecklandet av återanvändbara moduler. Det fokuserar på ASP.NET Core-baserad webbapplikationsutveckling och är designad och utvecklad baserat på DDD-mönster och principer samt med ”microservice”-arkitektur i åtanke. 

Att det bygger på Open Source-ramverk med en stark community som driver teknikutvecklingen framåt så att de utvecklade applikationerna inte blir föråldrade teknikmässigt ser vi som en stor konkurrensfördel för oss.  

Deras teknik bygger på återanvändning vilket är någonting som vi gillar skarpt. Med hjälp av ABP IO kan vi hålla kodbasen mindre vilket gör att vi har enklare att fokusera på koden som verkligen ger mervärde till våra kunder.

Kolla gärna in videon här bredvid eller gå in på deras sida för att läsa mer: https://abp.io/