24/7 Support

Support – En trygghet för er som kund

Vi vet att MES-systemet är nyckeln till att er produktion ska fungera smidigt för att ge värde till era kunder. Med hjälp av vårt team bestående av både tekniska och verksamhetskunniga medlemmar är hjälpen aldrig långt borta. Vår support erbjuds i syfte att minimera risken för att verksamheten ska stå still på grund av problem eller fel i MES-systemet. Med den kunskap vi har både på ett tekniskt och verksamhetsmässigt plan kan vi oftast snabbt lösa de problem som uppstått. Oavsett vilken tid på dygnet det är, oavsett vilken dag i veckan. Support i användarfrågor bidrar dessutom till att ni säkerställer att systemet utnyttjas fullt ut.

Med vår support kan du rapportera in ärenden via telefon, mail eller vår supportportal. I vår supportportal kan du följa alla dina ärenden, pågående som stängda för att snabbt kunna se status och historik. Alla ärenden hanteras enligt allvarlighetsgrad och inom den tidsram som regleras av ditt SLA. 

Är det så att ni inte behöver 24/7-support utan något annat alternativ är vi flexibla för olika lösningar för ett supportstöd som passar just ert företag. Vi erbjuder högkvalitativ support till ett förmånligt pris!

Förvaltning av system

Nyttan med ett IT-system kan inte mätas och värderas förrän i resultatet av användningen, dvs då IT-systemet är implementerat och befinner sig i en förvaltningssituation. Det är i denna fas viktigt att följa upp systemanvändandet för att kunna göra förändringar i takt med att den verksamhet som stöds förändras.
Vi är vana vid att arbeta med förvaltningsstyrning i form av incident-, problem- samt ärendehantering och har tillgång till verktygen/metoderna för att göra detta på ett strukturerat sätt.

Grundläggande mål med systemförvaltning

• Kostnadseffektivt för verksamheten
• Ökad nytta och bättre avkastning på genomförda investeringar
• Ökad kompetens och behovsstyrd utveckling
• Användare nöjda med verksamhetsstöd
• Stabil drift och hög tillgänglighet

Några begrepp vi gärna pratar om för att leva upp till målen:

ITIL® och förvaltningsstyrning
Help Desk
Incidenthantering
Problemhantering
Ärendehantering
Releaseplanering
Konfigurationshantering
Förvaltning och utveckling i systemet livscykel
Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring av dokument
Kvalitetsförbättring av processer